Image
Image

JOBSUGOI.COM หรือ บริษัท โอซากิ คอนซัลติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดย ดร.มาสะโนริ โอซากิ ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ด้วยเหตุผลที่ว่ามีความชื่นชอบคนและระบบการทำงานของคนไทย ในขณะที่ได้มีโอกาส เดินทางมาศึกษาดูงานเมื่อปี 2550 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในปี 2551 ก็ยังมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาซอฟแวร์กับหุ้นส่วนคนไทย ยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจกับการทำงานและร่วมงานกับคนไทยและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

Image

ดังนั้นจึงตัดสินใจทำธุรกิจที่ประเทศไทย ซึ่งก็คือ การทำเว็บไซต์สมัครงาน สัญชาติญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการและการสรรหาบุคลากรคนไทยของบริษัทญี่ปุ่นอีกด้วย การก่อตั้งเว็บไซต์ JOBSUGOI.COM เป็นสิ่งที่ ดร. มาสะโนริ โอซากิ มุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางให้กับองค์กรญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและผู้สมัครชาวไทยได้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด ด้วยความรู้ความเชียวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 28 ปี พร้อมทั้งยังนำเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จนเป็นเว็บไซต์ในการหางานสำหรับคนไทยที่ต้องการทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทยอีกด้วย

Image

JOBSUGOI.COM x HR Tech

เราได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ง่ายและสะดวกสะบายต่อการค้นหาพนักงานให้กับ HR ด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะ AI

เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการสรรหาบุคลากร และเสริมสร้างเครื่องมือในการสรรหาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสำหรับ HR ด้วยระบบนัดหมายสัมภาษณ์งานที่ทาง Jobsugoi พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ HR และ ผู้สมัครสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องผ่านคนกลางให้เสียเวลา อีกทั้งยังช่วยจัดตารางนัดหมายสัมภาษณ์งานของ HR ให้สะดวกสบายพร้อมการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดนัดหมายสำคัญ

Image