ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นดีอย่างไร
07/12/2016
ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นได้มาลงทุนประกอบกิจการที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องทำให้มีบริษัทญี่ปุ่นในไทยมากมายที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงานคนไทยไปร่วมงาน สำหรับใครที่ยังลังเล มาอ่านบทความนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจกัน
แน่นอนว่าบริษัทญี่ปุ่นนั้นได้ชื่อว่า ให้เงินเดือนสูงแล้ว สวัสดิการดียังดีอีกด้วย ซึ่งสวัสดิการนั้น มีทั้งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ เช่น
1.โบนัสประจำปี
2.ประกันสุขภาพ
3.ค่าธรรมเนียมการทำฟัน
4.การตรวจสุขภาพประจำปี
5.โอกาสไปดูงานและฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
(ขึ้นอยู่กับบริษัทจะส่งไป)
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.ท่องเที่ยวประจำปี
8.วันหยุดยาวประจำปี
9.จักคอร์ส Training เพื่อพัฒนาศักยภาพ
10.ชุดเครื่องแบบพนักงาน
11.กองทันสำรองเลี้ยงชีพ
12. ประกันสังคม
ทำให้เป็นแรงจูงใจของหลายๆท่านในการมาทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของการทำงานนั้น แน่นอนคนญี่ปุ่นเป็นคนตรงต่อเวลา ทุ่มเทกับการทำงาน มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสำคัญมากๆ ถ้าเราเก่งจริง ขยันและมีความตั้งใจในการทำงานก็ไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ประสบความสำเร็จ และนอกจากนี้เรายังได้ฝึกวิธีคิด ได้ซึมซับวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น ที่สำคัญเรายังได้ฝึกระเบียบและความอดทนด้วย ที่พูดมาคือในเวลางานนะ แต่ถ้าเป็นนอกเวลางานหรือกินเลี้ยงของบริษัทล่ะก็คนญี่ปุ่นก็สนุกสนานเต็มที่เหมือนกัน เพราะคนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญในเรื่องของมิตรภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย