Article

UPDATE :

Have an interview, but you can't attend by an accident, how should you deal with the situation?


มีนัดสัมภาษณ์งาน แต่ดันมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไปไม่ได้ ทำยังไงดี?

มีนัดสัมภาษณ์งาน แต่ดันมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไปไม่ได้ ทำยังไงดี? เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการทำงาน เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาบ้างแล้ว และเสียโอกาสในการได้งานไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยมีวิธีต่อไปนี้ครับ


1. หากทราบก่อนล่วงหน้าว่าไม่สามารถไปสัมภาษณ์ได้ตามวันเวลานัดหมาย ให้โทรแจ้งกับผู้ที่ติดต่อมาหา เพื่อทำการขอนัดเวลาใหม่ โดยไม่ลืมที่จะแจ้งเหตุผลด้วยนะครับ

2. หากเกิดเหตุสุดวิสัยในวันสัมภาษณ์ อาทิ อุบัติเหตุ ป่วย หรือ เหตุจำเป็นบางประการ ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันนั้นได้ ควรรีบติดต่อแจ้งผู้ที่ติดต่อมาหา และอธิบายสถานการณ์เพื่อแจ้งให้ผู้นัดหมายทราบถึงสถานการณ์ และทำการขอนัดหมายวันสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งครับ

3. ในกรณีที่ไม่ต้องการเข้ารับสัมภาษณ์แล้ว เนื่องจากเปลี่ยนใจในภายหลังควรโทรไปแจ้งด้วยเช่นกันครับ โดยอาจจะให้เหตุผลว่า ได้รับการตอบรับจากบริษัทที่ได้ไปสัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หรือบอกเหตุผลที่เหมาะสม ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่สะดวกเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว, เปลี่ยนใจภายหลังการอ่านเนื้อหางาน หรือสถานที่ทำงานจริง ไกลกว่าที่ระบุในโพสต์ประกาศ


ทั้งนี้เมื่อได้ตอบตกลงเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว ไม่ควรเงียบหายไปเฉยๆเมื่อไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลานัดหมายได้ครับ อนึ่งเพื่อไม่ให้เสียโอกาสได้รับงานใหม่สามารถโทรแจ้งฝ่ายบุคคล (หรือบุคคลที่ติดต่อมาทำการนัดสัมภาษณ์) เพื่อขอทำการนัดหมายใหม่ได้ครับ
For a new member            Sign up

Other ArticleFor a new member    Sign up