AdAsia Thailand Limited
Work with the highest ad-tech company in Asia !
Strategic Digital Planner
กรุงเทพมหานคร
40,000 ~
80,000 บาท/เดือน
None
Good
คุณสมบัติ
รายละเอียด

- พัฒนาแคมเปญสื่อดิจิตอล สื่อการวางแผนการสัมผัสจุด รวมถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสื่อให้ได้ประสิทธิผล

- ทำงานเป็นทีมในการพัฒนาแผนสื่อผลตอบแทนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมรวมทั้งการวิเคราะห์แคมเปญ

- พัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้ารวมทั้งพันธมิตรกับทีมในระดับภูมิภาคของลูกค้า และกลุ่มโดยรวม

- ใช้ข้อมูลดิจิตอลเชิงลึก Leverage ในการทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการวางแผนธุรกิจสำหรับแผนสื่อรณรงค์ของลูกค้าและการวิเคราะห์

- ระบุโอกาสสำหรับหน่วยงาน ลูกค้าสามารถใช้สื่อดิจิตอลในการเชื่อมต่อและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

- แบ่งปันข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค, การตลาดดิจิตอล และประสิทธิภาพการทำงานให้ได้เกณฑ์ตามมาตรฐาน ทางสื่อออนไลน์ สื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตบนมือถือ

- การมองหา และคาดการณ์แนวโน้มออนไลน์ล่าสุด และเตรียมปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางสังคม

- การติดตามการดำเนินงานแผน และประเมินสื่อการวางแผนให้ได้ประสิทธิผล

- ประสานงานกับกลุ่มในเชิงกลยุทธ์ในการทำงานทางด้านนโยบายเนื้อหาดิจิทัลรวมทั้งเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

- มีจุดแข็งทางด้านแนวคิด เพื่อง่ายต่อการสื่อสารข้อความโดยตรงให้ผู้ฟัง

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้คำ ใช้ตัวอักษรรวมถึงวัตถุประสงค์ในเชิงลึกในความรู้ทางด้านความสร้างสรรค์

- มีความรู้และความคิดสรา้งสรรค์ในการเขียน

คุณสมบัติ

- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ทางด้าน digital media, or advertising agency, or relevant

- จบลการศึกษาระดับปริณญาตรี

- ตรงต่อเวลา

- มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- มีความมุ่งมั่น และตั้งใจทำงาน

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีความรู้คอมพิวเตอร์ในด้าน (MS Words, MS Excel, MS PowerPoint/ Graphic programs preferable)
รายละเอียด
สัญชาติ ไทย
เพศ ไม่ระบุ
อายุ 23 ~ 35
เงินเดือน(บาท/เดือน) 40,000 ~ 80,000
ระดับการศึกษา Bachelor
ประสบการณ์การทำงาน 1 ~ 5 ปี
จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
ประเภทของการทำงาน งานประจำ
สวัสดิการ
สวัสดิการ

• โบนัส
• ผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมจะได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
• จะได้รับสิทธิ์ประกันภัยเมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว
• มีโอกาสที่ดีในการสำรวจแนวโน้มใหม่ในตลาดดิจิตอล

รายละเอียดบริษัท

AdAsia is poised to empower the industry, all through a single, easy-to-use platform. We have successively developed new solutions in the field of advertising in Asia, and strive to be the leader of the growing advertising market in each Asian country.

Our flagship product, the AdAsia Digital Platform, integrates multiple solutions onto a single dashboard. Each future innovation will be included on this platform, making it a one-stop solution for advertisers and publishers

We are moving towards our goal to be the “No.1 advertising technology company in Asia and the world” and from here on forward we are devoted to continuously offer new technology in this fiercely changing world. In addition, we aim to be listed in the stock market in 2020. 

At our company the employees are highly valued and our multinational workforce plays an active role in striving to achieve high growth for the business. We are always accepting applications from individuals who agree with our company’s goal to be the “No.1 advertising technology company in Asia and the world” and who would like to expand our business together.

We will continue to innovate whilst continuing our fast growth in the market, and create greater value to the industry.