HAS FINE (THAILAND) Co.,Ltd.
งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ
Sales and Marketing (Super Visor)
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
None
Good
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานการตลาด;

งานการตลาดส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย นักการตลาด ต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ดี และรัดกุมยิ่งขึ้น การที่จะเป็นนักการตลาดมืออาชีพได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะนักการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบ
- ผู้ทำงานด้านการตลาด ต้องรู้จักตัวสินค้า และลูกค้าเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ทำงานด้านนี้ ต้องเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูล เพื่อเรียนรู้ความได้เปรียบเสียเปรียบ
- วางแผนการตลาดอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจนำสินค้าออกสู่ตลาด
- ติดตามข่าวสารทางด้านการตลาดอยู่เสมอ
- เป็นนักคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แผนการตลาดของตนเองประสบผลสำเร็จ เราอาจจะต้องลองวิเคราะห์แผนการตลาดของสินค้าอื่นดูบ้างรายละเอียด
สัญชาติ ไทย
เพศ ไม่ระบุ
อายุ ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท/เดือน) ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา Bachelor
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
ประเภทของการทำงาน งานประจำ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เวลาทำงาน: 9:00 - 18:00
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียดบริษัท