เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
None
None
คุณสมบัติ
【หน้าที่ความรับผิดชอบ】

・ ประเมินปลอดภัยและดูแลด้านการออกมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงาน
・ จัดประชุมด้านความปลอดภัย และตรวจสอบความปลอดภัยของกล่องเครื่องมือ
・ วิเคราะห์ความปลอดภัยและอันตรายจากการทำงาน
・ ดูแลเกี่ยวกับระบบทำความสะอาดและด้านการบำรุงรักษา
・ จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย เช่น รายงานเหตุการณ์ต่างๆ และจัดเก็บเป็นบันทึก
・ ตรวจสอบและส่ง PSP ไปที่โตเกียว
・ ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
・ แก้ไข/ติดตาม CPAR สำหรับโครงการที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
・ จัดเตรียมและส่งรายงานด้านความปลอดภัยเป็นรายเดือนไปยังที่โตเกียว
・ ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด

【คุณสมบัติ】

・ เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
・ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านความปลอดภัยทางการก่อสร้าง
・ จบปริญญตรีทางด้านรักษาความปลอดภัย/HSE หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
・ มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
・ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS office)
・ มีใบอนุญาตฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Professional Level)
・ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
**หากเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษสถานที่ทำงาน (ขึ้นอยู่กับไซต์งาน)
・ ชลบุรี, ระยอง ,ปทุมธานี, อยุธยา, สระบุรี,ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
สัญชาติ ไทย
เพศ ไม่ระบุ
อายุ 25 ~ 45
เงินเดือน(บาท/เดือน) ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา Bachelor
ประสบการณ์การทำงาน 3 ~ 5 ปี
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
ประเภทของการทำงาน งานประจำ
สวัสดิการ
【สวัสดิการณ์】

・ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4%
・ เงินช่วยเหลือต่างๆ
・ ตรวจสุขภาพประจำปี
・ ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2,500 /ปี
・ ประกันสังคม
・ ประกันกลุ่ม
・ กีฬาสี


* หลังจากผ่านทดลองงาน *
・ ค่าเดินทาง
・ ค่าอาหาร
สถานที่ใกล้เคียง
: BTS ชิดลม
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสถาปัตยกรรม
รายละเอียดบริษัท

Introduction

 

 

 

Sumitomo Construction’s roots can be traced to the civil engineering construction division of Besshi Cooper Mine, the cornerstone of the entire Sumitomo Group Operation. In 1950 Besshi Construction Co., Ltd., under the direct contril of Seika Mining was formally incorporated as Besshi Construction merged with Katsuro Gumi a highly regarded Shizuoka based construction company with an 80 years history.

 

The company’s name was changed to Sumitomo Construction Co., Ltd., and it has since firmly established itself as a leader in the construction industry. Within the Sumitomo Group, the traditional management policy “Do not chase short term profits, always put trust and honor first” remains in effect to this day.

 

We believe it is the consistent determination on the part of management to put      “trust and honor” first that has made Sumitomo Construction the success that it is today.

 

From our earliest operations, we have endeavored to utilize innovative technology in order to develop a wide range of new construction methods. Through these efforts,    we have firmly established a reputation as “The Technology Company”.

 

The first project of Sumitomo Construction Co., Ltd. in Thailand was Thonburi Bridge and Noi Bridge from The Ministry of Interior last April, 1971 and after that period Thai Sumicon Co., Ltd. was established.

 

From April 1, 2003, Sumitomo Construction Co., Ltd., had merged with Mitsui Construction Co., Ltd., the new company had been called “Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.”  and due to this merger, Thai Sumicon Co., Ltd. also changed its name to “SMCC (Thailand) Co., Ltd.”.

 

The merger of Sumitomo and Mitsui would act to strengthen to collective resources of and create considerable synergy for both companies. With additional assets, greater expertise, a broader talent base and considerable economies of scale arising from the merger.

 

By combining these strengths of tradition and cutting edge technology, Sumitomo Mitsui Construction will continue contributing to the creation of a more affluent and safer society.