Accounting Senior Level

ไม่ระบุ

- ทำบัญชีและการทำธุรกรรมทั้งหมด
- ตรวจสอบบัญชีโดยการกระทบยอดงบและการทำธุรกรรม
- จัดทำและส่งแบบฟอร์มการประกาศภาษีและ VAT เช่น PND1,3,53 และ PP30
- ทำงบการเงินรายเดือนและรายปี
- ตรวจสอบภาษีแบบฟอร์มประกาศภาษีมูลค่าเพิ่ม และงบการเงินก่อนส่ง
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีให้กับลูกค้า
- จัดการและส่งมอบงานให้ตรงตามกำหนดเวลา

- เพศชาย / หญิงอายุ 25 - 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ถือใบอนุญาต CPD เป็นสิ่งจำเป็น
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีภาษีและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจการวางแผนทางการเงินและระบบบัญชี
- มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
- มีความรู้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Excel และซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


- สถานที่ทำงาน : 32/27 อาคารชิโน - ไทยทาวเวอร์ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ~ 35

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

อโศก
สุขุมวิท

32/27 อาคารชิโน - ไทยทาวเวอร์ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.

แผนที่

สวัสดิการ

กฎข้อบังคับ

- ค่าเดินทาง
- โบนัส 1 ครั้งต่อปี
- วันหยุด
- ลาพักร้อน
- ค่าภาษา
- ค่าใบอนุญาต
- ค่าเบี้ยขยัน
- ประกันชีวิต
- ท่องเที่ยว

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


พนักงานบัญชีและการเงิน
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 16,000 ~ 20,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 13,000 ~ 17,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำที่สาทร
บริษัท : Earth (Thailand) Co., Ltd.
Image MRT ลุมพินี
Image 40,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-06 00:00:00


Internal Audit Officer & SR.(มีประสบการณ์ทำงาน & สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 20,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


HR & GA สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N1-N2
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 35,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-06-22 00:00:00