นักวิเคราะห์ระบบ (Java) - ทำงานระยอง ※รับสมัครด่วน※

A famous Japanese IT company needs JAVA staff, we need your experience!

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการจัดการ
- วางแผนงานและกำหนดเวลาโดย WBS (Work Breakdown Structure)
- บริหารจัดการโครงการ
- สร้างการออกแบบขั้นพื้นฐาน, การสอนนักพัฒนาระบบ, การทดสอบระบบ, การดูแลกระบวนการ UAT ให้กับลูกค้า และอื่นๆ
- จัดการปัญหาสำหรับข้อบกพร่องของระบบและอื่น ๆ
- ตรวจสอบและควบคุมผลงานของทีม

ทักษะด้านไอที (SW Engineering)
- มีทักษะการเขียนโปรแกรม Java EE ได้อย่างดีเยี่ยม
- มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์
- มีความรู้เกี่ยวกับ SQL และฐานข้อมูล (SQL Server, Oracle เป็นต้น)
- มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (รุ่น Spiral, Agile Model ฯลฯ )
- มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์
- สามารถออกแบบรายละเอียดโปรแกรมซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสารประกอบได้
- สามารถออกแบบการทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสารประกอบได้
- จัดการให้คำจำกัดความความต้องการของลูกค้า, การวิเคราะห์ความเข้ากันได้และช่องว่างของระบบ
- จัดการเอกสารประกอบของระบบซอฟต์แวร์ ทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบและผู้ใช้ระบบ, แบบจำลอง ER-Diagram, พจนานุกรมข้อมูล, รวมถึงข้อมูลพื้นฐานและข้อกำหนดของโปรแกรมด้วย
-ประสานงานโครงการด้วยความราบรื่นในกระบวนการทำงาน / การบริการ / และความพึงพอใจของลูกค้า
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักเขียนโปรแกรมและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบ
- ดูแลการติดตั้งและการทดสอบการแก้ไขปัญหาก่อนปล่อยระบบออกสู่ตลาด
- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน และจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับระบบใหม่หรือระบบที่มีการปรับปรุง

- สัญชาติไทย, เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, IT, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่าน-เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ในการทำงานฝั่งบริษัทผู้ผลิตซึ่งซัพพอร์ทลูกค้าและจัดการโครงการมาแล้วหลายโปรเจค
- มีประสบการณ์การทำโครงการ IT ของโรงงาน เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, หรือการจัดการสายโซ่อุปทาน (การขนส่ง) โดยมีบทบาทเป็นผู้พัฒนาระบบอาวุโส, นักวิเคราะห์ระบบ, หรือผู้จัดการโครงการ (PM)
- มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 ~ 40

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ 10 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- มีทักษะในการกำกับดูแลในการดูแลของผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

นิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern (มาบตาพุด) เลขที่ 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ไทย

นักวิเคราะห์ระบบ (Java) - ทำงานในกรุงเทพ
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.

ERP導入コンサルタント【日本人】Working in Bangkok
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.

สวัสดิการ

หลังผ่านระยะเวลาช่วงทดลองงาน: = 90 วัน
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- ประกันกลุ่ม: OPD, IPD, ค่าทันตกรรม
- ประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ลาพักร้อน = 10 วัน/ปี
- ลากิจ = 7 วัน
- ค่าเรียนภาษา (ญี่ปุ่นและอังกฤษ)
- ค่าโอที
- ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

กฎข้อบังคับ

วันทำงาน = จันทร์ – ศุกร์
เวลาเปิดทำการ = 08:00-17:00

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

นักวิเคราะห์ระบบ (Java) - ทำงานในกรุงเทพ
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2020-10-29 00:00:00


ERP導入コンサルタント【日本人】Working in Bangkok
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image 100,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2020-10-29 00:00:00


Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Server Programmer (PHP, Linux) **ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
บริษัท : Classmethod (Thailand) Inc
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 20,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-07 00:00:00


วิศวกร IT ระบบวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล,จัดทำรายงาน
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


เจ้าหน้าที่ HRA ด้าน HRIS (Experience : Good English & Chinese)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


วิศวกรพลังงาน (EnMS ENGINEER)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ERP Administrator
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 20,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Application Development Programmer *** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Network/Server Engineer of Infrastructure and Systems Division - วิศวกรเครือข่าย / เซิร์ฟเวอร์ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 40,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-06-22 00:00:00