Tanaka Kikinzoku International (Thailand) Co., Ltd.

This job has expired

ผู้ช่วยฝ่ายธุรการบัญชี

20,000 ~ 50,000 บาท/เดือน

• ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารทางบัญชี
• จัดการบัญชีการซื้อ - ขายลูกหนี้ - เจ้าหนี้และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร
• งานบัญชีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการ
• สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป

- เพศหญิง, อายุ 25 - 37 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม M.S. Office ได้โดยเฉพาะ Excel

เพศ

หญิง

อายุ

25 ~ 37

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

2 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

ศาลาแดง
สีลม

เลขที่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น14 ถนนพระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

แผนที่

สวัสดิการ

・ประกันสังคม
・ค่ารักษาพยาบาล
・ค่าเดินทาง
・โบนัส 2 ครั้ง / ปี
・ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท / วัน
・งานสังสรรค์กับบริษัท
・ท่องเที่ยวกับบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น
・เทรนนิ่ง/คอร์สเรียนเสริม

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Accounting Assistant - ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี (สื่อสารภาษาอังกฤษ)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


หัวหน้าแผนกบัญชี (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-07-21 00:00:00


Interpreter & GA Officer (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชี
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


GA Officer (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น - อยุธยา)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ (ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป - สมุทรปราการ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 19/05/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 19/05/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 19/05/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 19/05/2020

END : 2021-01-16 00:00:00