ผู้ช่วยฝ่ายธุรการบัญชี

The TANAKA Group: A leading company in the field of precious metals, With superior creativity and technical excellence, We build customer trust through rapid responses that exceed expectations, Contribute to the creation of a prosperous society, As well as to the future of the planet through sustainable use of precious metals.

20,000 ~ 50,000 บาท/เดือน

• ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารทางบัญชี
• จัดการบัญชีการซื้อ - ขายลูกหนี้ - เจ้าหนี้และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร
• งานบัญชีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการ
• สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป

- เพศหญิง, อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือประสบการณ์ 1-2 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม M.S. Office ได้โดยเฉพาะ Excel

เพศ

หญิง

อายุ

22 ~ 30

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่ระบุ

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

ศาลาแดง
สีลม

เลขที่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น14 ถนนพระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

สวัสดิการ

・ประกันสังคม
・ค่ารักษาพยาบาล
・ค่าเดินทาง
・โบนัส 2 ครั้ง / ปี
・ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท / วัน
・งานสังสรรค์กับบริษัท
・ท่องเที่ยวกับบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น
・เทรนนิ่ง/คอร์สเรียนเสริม

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เลขานุการ (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3) ***รับสมัครด่วน***
บริษัท : SANSUI KENSETSU CO., LTD.
Image 30,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 11/11/2019

เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
บริษัท : HAS FINE (THAILAND) Co.,Ltd.
Image BTS พร้อมพงษ์
Image MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Image 15,000 ~ 18,000
Image แก้ไขล่าสุด : 08/11/2019

Accounting to Manager Level (Welcome new graduate )
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 08/11/2019

Accounting Junior Level (Welcome new graduate )
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 08/11/2019

Sales & Advisory( Organization Development / Innovation)
บริษัท : Business Consultants South East Asia Co., Ltd.
Image BTS ชิดลม
Image 26,000 ~ 140,000
Image แก้ไขล่าสุด : 08/11/2019

Accounting Manager
บริษัท : KOSE (Thailand) Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 08/11/2019

Accounting Admin
บริษัท : KOSE (Thailand) Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 08/11/2019

HR Assistant (ทำงานที่โตเกียว, ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
บริษัท : GRCS Inc.
Image 60,000 ~ 70,000
Image แก้ไขล่าสุด : 07/11/2019

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการการท่องเที่ยว
บริษัท : Chiang Mai Happy Tour Co., Ltd.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 15,000 ~ 17,000
Image แก้ไขล่าสุด : 07/11/2019

Stock and Purchasing (welcome new graduates)
บริษัท : Matsumoto System Trading (thailand) Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 15,000 ~ 20,000
Image แก้ไขล่าสุด : 07/11/2019