เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

13,000 ~ 17,000 บาท/เดือน

- ออเดอร์สินค้าจากคลังสินค้า ในระบบ Swift
- ทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ในระบบ Swift
- ทำใบลดหนี้, ใบสรุปยอดลูกหนี้, บันทึกการรับเงินในระบบ Swift
- เช็คยอดของลูกหนี้
- ประสานงานทั้งในและนอกบริษัทได้เป็นอย่างดี
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไปด้านธุรการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

~ 30

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประสบการณ์การทำงาน

~ 2 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
None

- หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ศาลาแดง
สีลม

56 อาคารญาดา, ชั้น 7, ห้อง 701-702, ถ. สีลม, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500

Sales Manager สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3+
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

Sales executive (ธุรกิจเครื่องสำอาง)
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

พนักงานบัญชีและการเงิน
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

Graphic Designer (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา - Regulatory Affairs Pharmacist (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

Senior Sales Staff
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

Manager (Supply chain)
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าหน้าที่การขายอาวุโสประจำอีเว้นท์
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.

สวัสดิการ

- โบนัส 2 ครั้ง /ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและความสามารถ )
- ปรับเงินเดือน 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและความสามารถ)
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ส่วนลดพนักงาน
- งานเลี้ยงปีใหม่

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขนส่ง (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N2+)
บริษัท : HONDA MOTORCYCLE LOGISTICS (THAILAND) CO LTD.
Image 30,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 12/10/2020

END : 2020-12-29 00:00:00


HR & GA สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N1-N2
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 35,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 08/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 55,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Internal Audit Officer & SR.(มีประสบการณ์ทำงาน & สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 20,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00