วิศวกรควบคุมคุณภาพ ***รับพิจารณาเด็กจบใหม่***

【Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited】เปิดรับสมัครงาน !! โอกาสดีในการสมัครงาน & สวัสดิการเพียบ!!

15,000 ~ 17,000 บาท/เดือน

- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับช่างเทคนิค
- ทบทวนข้อกำหนดของลูกค้าและระบุการทดสอบพิเศษ, การทดสอบความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและรายการทดสอบที่ไม่ชัดเจน
- รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบการประเมินผลสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น การทดสอบฟังก์ชั่น
- วางแผนการทดสอบ, ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการทดสอบสรุปตามแผนการทดสอบ
- กำหนดช่างเทคนิคเพื่อทำการทดสอบให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า, ขั้นตอนการทดสอบและแผนการทดสอบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรายงานผลการเบี่ยงเบนจากการทดสอบกับวิศวกรโครงการเพื่อแก้ปัญหา
- สร้างรายงานการทดสอบการประเมินผลและทบทวนผลการทดสอบการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ
- ดูแลและตรวจสอบเอกสาร QE เช่น รายงานการทดสอบการทดสอบแผนการทดสอบ รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO
- ช่วย SR วิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือชี้แจง
- จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการตรวจสอบ, มีความเข้าใจ, มีอำนาจและทำงานได้ตามกระบวนการ QE

- ชายหรือหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาอิเล็คทรอนิคส์ไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดีมีความมั่นใจสามารถทำงานเป็นทีมได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

20 ~

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

~ 3 ปี

จำนวนที่รับ

4 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Fair

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก ด่วน !!!
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Application Development Programmer *** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

HR Employee Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์ 10,000 บาท
- พนักงานประกันชีวิต 100,000 - 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน 1,500 - 5,000 บ.
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Mechanical Engineer / Level of Staff – วิศวกรเครื่องกล ระดับพนักงาน ***รับสมัครด่วน*** (เงินเดือนตามประสบการณ์)
บริษัท : CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


Civil Engineer Manager - ผู้จัดการวิศวกรโยธา
บริษัท : CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก ด่วน !!!
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


Sales Engineer (พื้นที่รับผิดชอบโซน จังหวัดอยุธยา)
บริษัท : Prolific Heating International Co., Ltd.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


Engineer (ดูระบบ ISO 9001)
บริษัท : Siam Hayakawa Co., Ltd.
Image 28,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


Foreman / ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
บริษัท : ABC Office Interior Co., Ltd.
Image BTS พร้อมพงษ์
Image 15,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


React.js Developer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


IoT Application Engineer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00


AWS Solution Architect
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-03-31 00:00:00