ผู้จัดการโรงงาน ประจำที่นวนคร (สินค้าอุปโภค-บริโภค)

ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานเงินเดือนสูง บริษัทดัง!

~ 100,000 บาท/เดือน

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ตำแหน่งนี้รับผิดชอบการจัดการฝ่ายผลิตในโรงงานทั้งหมด
2. เป็นผู้นำและจัดการด้านการผลิตของบริษัท ผ่านการฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจและดูแลพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและผลผลิต

ขอบเขตงาน
- แนะนำและดำเนินการตามนโยบายการจัดการและการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
- ฝึกอบรมบุคลากรของแผนกเพื่อให้สามารถบรรลุหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้
- ทำให้แน่ใจว่าคำสั่งงานทั้งหมดได้รับการวางแผนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อตกลง
- ยืนยันข้อกำหนดของลูกค้าและกำหนดการส่งมอบโดยมั่นใจว่ากิจกรรมระหว่างแผนกทั้งหมดได้รับการประสานงานเป็นอย่างดี
- ตรวจสอบความพร้อมในโรงงาน ด้านกำลังคน, เครื่องจักรและทรัพยากรอื่น ๆ และแนะนำให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเพิ่มเติมและปรับปรุงทรัพยากรเหล่านี้
- ใช้มาตรการประหยัดต้นทุนและกำหนดระดับคุณภาพงานที่ยอมรับได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
- พัฒนาและยกระดับความสามารถหลักของการดำเนินการผลิตในเทคนิค die-cutting และกระบวนการผลิตหรือความสามารถอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเติบโตของบริษัท
- ตรวจสอบและแก้ไขสินค้าที่มีปัญหาและผิดปกติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าตรงเวลาในปริมาณที่เหมาะสม
- สร้างข้อบังคับภายในแผนกการผลิตทั้งหมดรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานปกติและการทบทวนแผนงาน
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย / เพศหญิง, อายุ 32-50 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ 5 ปี ในสินค้าอุปโภค-บริโภค
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทักษะการจัดการที่แข็งแกร่ง
- จัดระเบียบตนเองได้ มีแรงจูงใจและมุ่งเน้นเป้าหมาย

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32 ~

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (โครงการ 1) เลขที่ 101/64 หมู่ที่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำที่สาทร
บริษัท : Earth (Thailand) Co., Ltd.

แผนที่

สวัสดิการ

- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินรางวัลประจำปี

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Corporate Communication/ Marketing Communication
บริษัท : NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Image BTS ช่องนนทรี
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 15/10/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


QC Staff
บริษัท : Siam Hayakawa Co., Ltd.
Image 12,000 ~ 15,000
Image แก้ไขล่าสุด : 12/10/2020

END : 2021-01-29 00:00:00


วิศกรไฟฟ้า - Electrical Construction Engineer【สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป】
บริษัท : KIKUCHI (THAILAND) CO.,LTD.
Image MRT รัชดาภิเษก
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 12/10/2020

END : 2020-12-18 00:00:00


วิศกรไฟฟ้า - Electrical Construction Engineer【สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป】
บริษัท : KIKUCHI (THAILAND) CO.,LTD.
Image MRT รัชดาภิเษก
Image 25,000 ~ 30,000
Image แก้ไขล่าสุด : 12/10/2020

END : 2020-12-18 00:00:00


CATIA Senior Engineer
บริษัท : YOKOWO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อุดมสุข
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 06/10/2020

END : 2021-02-10 00:00:00


Sales Engineer Supervisor สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3・บ่อวิน ศรีราชา
บริษัท : CHONBURI (ชลบุรี)
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 02/10/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


Sales Supervisor สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3・บ่อวิน ศรีราชา
บริษัท : CHONBURI (ชลบุรี)
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 02/10/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


ผู้จัดการฝ่ายการผลิตสื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3・บ่อวิน ศรีราชา
บริษัท : CHONBURI (ชลบุรี)
Image 50,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 02/10/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


วิศวกรพลังงาน (EnMS ENGINEER)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00