This job has expired

หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ด่วน! บริษัทศแบงเปิดรับพนักงานหลายตำแหน่งจำนวนมาก โปรดคลิกดูเพิ่มเติมเพื่อเข้าชมรายละเอียดงานที่ท่านสนใจ

30,000 ~ 50,000 บาท/เดือน

- จัดทำรายการโอนเงินประจำสัปดาห์ (ตรวจสอบข้อมูล,Uploadข้อมูล และขออนุมัติ)
- จัดทำรายงานทางด้านการเงินประจำสัปดาห์ (รายงานรับ-จ่ายเงิน , Cashflow)
- บริหารลูกหนี้ - เจ้าหนี้ (ติดตามการรับเงิน - จ่ายเงิน และเสนอรายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับธนาคาร ในการส่ง-และขอข้อมูลทางด้านการเงินประกอบการบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารบันทึกบัญชีทางด้านการเงิน (PV, AD, PC, RV)
- ตรวจสอบ สอบทาน ควบคุม และพัฒนากระบวนการทำงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ติดต่อ วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการเงิน 3 ปีขึ้นไป
- มีภาวะผู้นำ, การวางแผน, การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี , ซื่อสัตย์, รอบคอบ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ~ 35

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

3 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

หัวหมาก

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
บริษัท : SBANG Sustainable Energies Ltd.

วิศวกรควบคุมต้นทุน
บริษัท : SBANG Sustainable Energies Ltd.

แผนที่

สวัสดิการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในและต่างประเทศ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ค่าโทรศัพท์
- ฝึกอบรมและสัมมนา
- กิจกรรมประจำปี
- ยูนิฟอร์ม
- โครงการซื้อโน๊ตบุ๊ค
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

พนักงานฝ่ายบัญชี (ภาษีนิติบุคคล)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ARL ลาดกระบัง
Image ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


พนักงานฝ่ายบัญชี (นำเข้าและส่งออก)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ARL ลาดกระบัง
Image ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


SAP MM Functional Consultant
บริษัท : Jobsugoi.com
Image BTS สุรศักดิ์
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


SAP FI-CO Functional Consultant
บริษัท : Jobsugoi.com
Image BTS สุรศักดิ์
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


ผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการการลงทุนและการวิจัย (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 100,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


Network/Server Engineer of Infrastructure and Systems Division - วิศวกรเครือข่าย / เซิร์ฟเวอร์ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 40,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


ผู้จัดการการจัดการความเสี่ยงการลงทุน (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 70,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี - Assistant Accounting Manager
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 35,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 24/07/2020

END : 2020-08-13 00:00:00


ผู้จัดการแผนกบัญชี
บริษัท : LAMPHUN (ลำพูน)
Image ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 23/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


ผู้จัดการแผนกบัญชี (ลำพูน)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 23/07/2020

END : 2020-09-01 00:00:00