CAD Draftsman Technician for M&E

ช่างเขียนแบบ CAD สำหรับ M&E ทำงานที่บริษัทญี่ปุ่น ธุรกิจก่อสร้างโรงงานอาหาร มาสมัครกันเถอะ ! มาสมัครกันเถอะ !!

ไม่ระบุ

- ดำเนินการงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการและระบบคุณภาพของบริษัท
- เตรียมศึกษารูปแบบ / เส้นทางเริ่มต้นสำหรับการอภิปราย / การประเมินผลกับวิศวกร
- เตรียมเค้าโครงหรือแผนผังการออกแบบตามแบบร่างหรือคำแนะนำที่ได้จากวิศวกร
- ติดต่อประสานงานกับวิศวกรเพื่อผลิตงานเขียนแบบของวิศวกรรม
- เตรียมดรออิ้งแนวคิดในการออกแบบ, รายละเอียดสำหรับก่อสร้างและวาดตามที่จะสร้างขึ้น
- รวบรวมเอกสารและผลิตชุดรูปดรออิ้งที่จะตรวจสอบโดยวิศวกร

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในการร่างแบบ CAD สำหรับ M&E
- มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม AutoCAD อย่างละเอียด
- มีความรู้อย่างละเอียดในการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับ M & E (ตัวอย่างเช่น ท่อส่งลม, แช่เย็น, งานท่อน้ำดับเพลิง, การทำงานของหัวฉีด การทำงานของท่อ, การทำงานของท่อไฟเตือนไฟไหม้ และระบบที่อยู่ของประชาชนเกี่ยวกับแผนภาพไฟฟ้า
- มีความรู้อย่างละเอียดในการวาดภาพรวมสำหรับการตรวจสอบการปะทะกัน
- มีความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน CAD 2D และ 3D
- มีความรู้การร่างตามมาตรฐาน เช่น จำนวนของปากกา CAD, การรวมกันของ X-ref
- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทั้งการเขียนและการพูด

ความสามารถส่วนบุคคล:
- ต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้สามารถประสานงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้
- มีความสามารถในการสื่อสารกับวิศวกรและการจัดการ
- มีความสามารถในการยอมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง
- มีความสามารถในการกระตุ้นตนเองและพัฒนาทักษะด้านเทคนิคส่วนบุคคลผ่านการฝึกอบรมส่วนบุคคลหรือบริษัท,วิจัยและศึกษาและเป็นทรัพยากรในการค้นหา / ยกระดับความรู้ทางเทคนิค

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์:
- Autocad 2D / 3D
- MS Office

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

3 ~ 5 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- มีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับวิศวกรรมการออกแบบสำหรับสถาปัตยกรรม, โยธาและโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทักษะความสามารถของ BIM หรือ Revit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทบทวน M&E, สถาปนิก, งานโยธาและโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ศาลาแดง

No.54, อาคารหะรินธร, ชั้น 19, ถ. สาทรใต้, แขวงสีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500

แผนที่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ค่าเดินทาง
- ประกันกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- โบนัส 2 ครั้ง / ปี ตามฐานเงินเดือน
- อื่นๆ (ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานนอกสถานที่)
- อุปกรณ์ SEQ

กฎข้อบังคับ

**วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ***พนักงานออฟฟิศสามารถกลับได้ถ้าไม่มีงาน (เฉพาะวันเสาร์)
**สถานที่ปฎิบัติงาน : Harindhorn Building Silon Bangkok

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Engineering Design Asst.Manager
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


QA Manager
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


หัวหน้าแผนกทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/07/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


ช่างทาสี
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


Mechanical Engineer
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


Electrical Design Engineer
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


ช่างเชื่อม
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


โฟร์แมน (แผนกฉีด)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 15,000 ~ 24,500
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-09-18 00:00:00


หัวหน้าแผนกผลิต (ระยอง)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 20,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-08-26 00:00:00


พนักงานขับรถบรรทุก (ใบขับขี่ประเภท ท.4)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 26/06/2020

END : 2020-09-30 00:00:00