เจ้าหน้าที่ HRA ด้าน HRIS (Experience : Good English & Chinese)

18,000 ~ 35,000 บาท/เดือน

- จัดการโครงการ HRIS โดยการประเมินความต้องการของลูกค้า / สร้างข้อกำหนดของโมเดลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ / บันทึกเอกสารและรายงานการประชุมทั้งหมด
- ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรับรองคุณภาพของระบบ CMMI (Capability Maturity Model Integration)
- จัดทำคู่มือผู้ใช้งาน / จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม / สำรวจความพึงพอใจตลอดจนประเมินความสามารถของผู้ใช้งานภายในบริษัทเพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- ให้บริการด้านการปรับแต่งโดยใช้โปรแกรม Excel VBA, Access, Power Director, VB และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะในแง่ของภูมิทัศน์ทรัพยากรบุคคล

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 0-3 ปีในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรหรือการจัดการเว็บไซต์
• ประสบการณ์ด้านไอที HRA และอื่น ๆ
• ยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่
• สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์ทักษะการทำแผนที่และการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจได้
• มีทักษะในการนำเสนองานและการบริหารจัดการโครงการ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24 ~ 30

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

~ 3 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

• มีประสบการณ์ในด้านทรัพยากรมนุษย์
• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ERP Administrator
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

วิศวกรพลังงาน (EnMS ENGINEER)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

นักวิเคราะห์ระบบ (Java) - ทำงานในกรุงเทพ
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/11/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


ERP導入コンサルタント【日本人】Working in Bangkok
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image 100,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 02/11/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


นักวิเคราะห์ระบบ (Java) - ทำงานระยอง ※รับสมัครด่วน※
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/11/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


AWS Solution Architect
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/11/2020

END : 2020-11-30 00:00:00


IoT Application Engineer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/11/2020

END : 2020-11-30 00:00:00


React.js Developer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/11/2020

END : 2020-11-30 00:00:00


System program support officer (Junior SAP Support Consultant)
บริษัท : Thai Energy Storage Technology Public Company Limited
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-02-23 00:00:00


Senior SAP Support Consultant
บริษัท : Thai Energy Storage Technology Public Company Limited
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-02-23 00:00:00


Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ERP Administrator
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 20,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00