Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)

Jobs for Chinese Speaking working with Famous Electronics Manufacturer and Good Benefit Only at Bang Poo!!

18,000 ~ 25,000 บาท/เดือน

- เป็นศูนย์กลางและอำนวยความสะดวกในการตอบ-รับโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกในระยะเวลาที่กำหนด
- ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่องานที่บริษัท
- ประสานงานกับแผนกแม่บ้านในการให้บริการเครื่องดื่มแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ
- ดูและและให้บริการขนส่ง จดหมาย ลงทะเบียนและเอกสารสำคัญให้กับแผนกต่างๆในบริษัท
- ให้คำแนะนำในการใช้ T1-Line และ Abbviation กับแผนกต่างๆในบริษัท
- บริการเสียงตามสายในกรณีเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน
- ดูแล อำนวยความสะดวกการใช้ห้องประชุมบริเวณ Lobby
- บริการ Password Internet ให้กับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
- รายงานข่าวสารข้อมูลต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ ศิลปศาสตร์
- มีประสบการทำงาน 1 - 3 ปีในด้านอุตสาหกรรม หรือ บริษัท
- มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดี

เพศ

หญิง

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

1 ~ 3 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ERP Administrator
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

วิศวกรพลังงาน (EnMS ENGINEER)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Internal Audit Officer & SR.(มีประสบการณ์ทำงาน & สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Sales - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (ทำงานที่สมุทรปราการ)
บริษัท : SAMUTPRAKARN (สมุทรปราการ)
Image BTS แพรกษา
Image 25,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/10/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขนส่ง (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N2+)
บริษัท : HONDA MOTORCYCLE LOGISTICS (THAILAND) CO LTD.
Image 30,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 12/10/2020

END : 2020-12-29 00:00:00


HR & GA สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N1-N2
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 35,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 08/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


ERP導入コンサルタント【日本人】Working in Bangkok
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image 100,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 02/10/2020

END : 2020-10-29 00:00:00


HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 55,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


C&B - Employee Relations Specialist
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Specialist)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ผู้ช่วยฝ่ายขาย(สื่อสารภาษาจีน) ***ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่***
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 16,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Sales Engineer (พื้นที่รับผิดชอบโซน ชลบุรี-ระยอง)
บริษัท : Prolific Heating International Co., Ltd.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2020-10-30 00:00:00