Electrical & Instrumentation Engineer (ระยอง)

Business type : providing engineering consulting Location : Rayong

ไม่ระบุ

- ส่วนใหญ่รับผิดชอบด้านไฟฟ้าและเครื่องมือ (E&I), การออกแบบและการควบคุม (แต่การควบคุมสถานที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับโครงการ)
- ประเมินค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุน
- จัดการและติดตามความคืบหน้าของงานตามระยะเวลาของโครงการ
- จัดเตรียมวิธีการทำงานและการคาดการณ์ถึงอุปสรรคในการทำงานอย่างเหมาะสม
- สามารถแก้ปัญหาได้ตามความเหมาะสม
- จัดระเบียบเอกสารและการรายงาน
- จัดการตรวจสอบและกำกับดูแลผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้สำเร็จตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค
- ช่วยเหลือในการส่งข้อเสนอทางเทคนิคและนำเสนอโซลูชั่นทางเทคนิคให้กับลูกค้า

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องมือและควบคุมหรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
- อายุ 27-35 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องมืออย่างน้อย 4 ปี
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีทั้งการเขียนและการพูด
- สามารถทำงานในเวลากลางคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ถ้าจำเป็น
- สามารถทำงานที่ระยองหรือสถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ
- มีความรู้ด้านการก่อสร้างวัสดุและมาตรฐาน JIS & ASME

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27 ~ 35

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

C#.Net Programmer (สัญญาจ้าง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติงานของ SAP (Module FI, CO, SD, MM)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ระยอง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Tester / Sr.Tester (สัญญาจ้าง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Production Engineering Assistant Manager / Manager (สมุทรปราการ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Sales Representative (กรุงเทพฯ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

เจ้าหน้าที่การตลาด (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

หัวหน้าแผนกบัญชี (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Interpreter & GA Officer (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

สวัสดิการ

- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าอาหาร
- ค่าเดินทาง
- สวัสดิการอื่น
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยเลี้ยงตอนดึก
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุกพนักงาน
- สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Production Engineering Assistant Manager / Manager (สมุทรปราการ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 22/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


Test Engineer - วิศวกรทดสอบ (สื่อสารภาษาอังกฤษ)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


หัวหน้าฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส / หัวหน้างาน) - ชลบุรี
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


วิศวกรจัดซื้อ
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 23,000 ~ 30,000
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


หัวหน้าฝ่ายแผนงาน (สมุทรปราการ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


หัวหน้าแผนกทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


หัวหน้าฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


Manufacturing Engineer Manager (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปทุมธานี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 19/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00