Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)

เปิดรับสมัครด่วน!! Treasury Specialist (มีประสบการณ์และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี & จีน)

35,000 ~ 50,000 บาท/เดือน

- รับผิดชอบในการรักษาสมดุลเงินสด ที่เหมาะสมในทุกบัญชีทั่วโลก โดยทำการโอนเงินสดตามความจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งเป้าหมาย และลดความเสี่ยงจาก FX
- สนับสนุนการระดมทุนระหว่าง บริษัท ตามความต้องการของภูมิภาค
- จัดการกระแสเงินสดและการดำเนินงานของธนาคาร เช่นดำเนินการโอนเงินและตรวจสอบรายงานกิจกรรมธนาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินทั้งหมดที่ดำเนินการโดยและไปยังองค์กรถูกประมวลผลอย่างเหมาะสม
- จัดการไฟล์การชำระเงินสำหรับหน่วยธุรกิจต่างๆและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการธนาคารเสร็จสมบูรณ์
- ดำเนินการชำระเงินด้วยการโอนเงินเพื่อให้แน่ใจว่าคำขอทั้งหมดได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสมและครบถ้วน
- ตอบข้อซักถามในเวลาที่เหมาะสมตามความจำเป็น โทรไปที่ธนาคารเพื่อชี้แจงการปรับหรือรายการในใบแจ้งยอดธนาคารเพื่อกระทบยอดกิจกรรมหรือรหัสอย่างถูกต้อง
- สนับสนุนกระบวนการพยากรณ์เงินสด โดยการวิเคราะห์บันทึกทางการเงินเพื่อคาดการณ์ภาระผูกพันทางการเงินในอนาคต
- อัปเดตสเปรดชีตการวิเคราะห์บัญชี และเช็คเงินฝาก
- สื่อสารรายละเอียดธนาคารไปยังแผนก A / R, A / P และ Payroll
- ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อทำการร้องขอการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์
- ดูแลระบบการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์
- ช่วยเหลือการบัญชีในกระบวนการกระทบยอดเงินสดรายวันและรายเดือน
- ตอบข้อซักถามการตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสม
- ช่วยในโครงการการเงินและการวิจัยอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการลงทุนทางธนาคาร, ด้านการระดมทุน & ด้านการจัดการเครดิตการันตีธนาคาร L/C รวมถึง ธนาคาร Forex
- มีประสบการณ์ที่ดีในการบริหารงานขององค์กร.
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและตลาด การเงิน รวมถึงเงินทุน การจัดการเงินสดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- มีทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับการจัดการ
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- วุฒิการศึกษาปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

ผู้จัดการการจัดการความเสี่ยงการลงทุน (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS สุรศักดิ์
Image 70,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 24/03/2021

END : 2021-06-22 00:00:00


Customers Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS สุรศักดิ์
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 24/03/2021

END : 2021-06-22 00:00:00


Fund Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS สุรศักดิ์
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 24/03/2021

END : 2021-06-22 00:00:00


Head of Operation Department
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS สุรศักดิ์
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 24/03/2021

END : 2021-06-22 00:00:00