Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

เปิดรับสมัครด่วน!! Tax Specialist (มีประสบการณ์และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี & จีน)

35,000 ~ 50,000 บาท/เดือน

- ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและวิเคราะห์ภาษี รวมถึงการสร้างแบบจำลองภาษีเพื่อลดปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับโครงการ
- สังเกตการณ์ / ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดมีการปฏิบัติด้านภาษีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรและประสานงานกับทีมการเงิน
- วิเคราะห์ผลกระทบทางภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ (ธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศ)
- ดูแลเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยรวมถึงการคำนวณและยื่นภาษี ภาษีเงินได้ จัดทำเอกสารภาษีสำหรับผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ภาษี
- กรอกรายงานภาษีรายไตรมาสและประจำปีให้สมบูรณ์
- จัดระเบียบและอัพเดทฐานข้อมูลภาษีของ บริษัท
- ระบุการประหยัดภาษีและแนะนำวิธีเพิ่มผลกำไร
- ติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับภาษี
- ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
- พยากรณ์การคาดการณ์แฟกซ์ให้ผู้จัดการอาวุโส

- วุฒิการศึกษาปริญญาโทด้านภาษี และการบัญชีระดับปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องการ CPA
- มีความรู้ด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ที่มีความรู้ด้านเทคนิคภาษีและทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านภาษีอย่างน้อย 5 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษีทั่วโลก การกำหนดราคาหลักทรัพย์ไทย / ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายมหาชน
- ประสบการณ์การทำงานใน PwC, Deloitte, EY และ KPMG
- สามารถแสดงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศและท้องถิ่น
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการเขียนและการพูด
- มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง