Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)

เปิดรับสมัครด่วน!! Sr. HR (Employee Engagement Specialist) (มีประสบการณ์และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี & จีน)

35,000 ~ 50,000 บาท/เดือน

- พัฒนาและส่งมอบกลยุทธ์การสื่อสารภายในของ HR การวางแผน และปฏิทินกิจกรรม สนับสนุนเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงาน
- เป็นผู้นำและสนับสนุนการพัฒนา และส่งมอบแผนการสื่อสารและทรัพยากรบุคคลสำหรับโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการคน
- เป็นผู้นำในการพัฒนาและดำเนินการตามแพลตฟอร์มการว่าจ้างใหม่
- ให้ความสำคัญต่ออนาคตของการสื่อสารองค์กร
- ประสานงานและจัดกิจกรรมการรับรู้ของพนักงานและรางวัล ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัท
- การมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และดำเนินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการสื่อสาร
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการพูดและการเขียน
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี สนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ยืดหยุ่น คล่องแคล่ว และมีส่วนร่วมกับพนักงานที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งพร้อมความสามารถในการสร้างพันธมิตรใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คนและองค์กร
- เป็นผู้สื่อสารที่แข็งแกร่งตอบสนองต่อการร้องขอจากพนักงานและทีมผู้บริหาร
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระและดูภาพรวมทั้งรายละเอียดเล็ก ๆ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

3 ~ 5 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- สามารถสื่อสารภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ERP Administrator
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

วิศวกรพลังงาน (EnMS ENGINEER)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Internal Audit Officer & SR.(มีประสบการณ์ทำงาน & สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขนส่ง (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N2+)
บริษัท : HONDA MOTORCYCLE LOGISTICS (THAILAND) CO LTD.
Image 30,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 12/10/2020

END : 2020-12-29 00:00:00


HR & GA สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N1-N2
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 35,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 08/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 55,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


C&B - Employee Relations Specialist
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Specialist)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


社長アシスタント (日本人募集 ) **พิจารณาเฉพาะผู้สมัครชาวญี่ปุ่น**
บริษัท : M.C.S Steel Public Company Limited
Image 60,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 18/09/2020

END : 2020-12-07 00:00:00


Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 13,000 ~ 17,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00