Production Engineering Assistant Manager / Manager (สมุทรปราการ)

ไม่ระบุ

- วางแผนกำลังคนและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของวิศวกร, ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดที่ผลิตขึ้นอย่างเหมาะสม
- ควบคุมและตรวจสอบแผนการเตรียมเครื่องมือและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด
- ควบคุมและตรวจสอบการออกแบบแนวคิด Jig และแนวคิดเค้าโครงของรุ่นใหม่
- ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในการใช้เครื่องมือและกระบวนการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ควบคุมและตรวจสอบแผนการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างาน GL / TL ทั้งเครื่องมือและกระบวนการ
- ตรวจสอบการส่งมอบเครื่องมือและเลย์เอาต์ไปยังฝ่ายผลิตอย่างทันเวลาและตรงเวลา
- ให้คำปรึกษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของวิศวกรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
- ควบคุมการผลิตเอกสารให้ได้มาตรฐาน

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่ระบุ

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
None

C#.Net Programmer (สัญญาจ้าง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติงานของ SAP (Module FI, CO, SD, MM)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ระยอง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Tester / Sr.Tester (สัญญาจ้าง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Sales Representative (กรุงเทพฯ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Electrical & Instrumentation Engineer (ระยอง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

เจ้าหน้าที่การตลาด (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

หัวหน้าแผนกบัญชี (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

Interpreter & GA Officer (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI

สวัสดิการ

กฎข้อบังคับ

- สวัสดิการเรื่องการศึกษา
- รถรับส่งฟรี
- Gratuity
- ค่าเช่าบ้าน
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- โบนัสตามความสามารถ
- ค่าเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่น

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Electrical & Instrumentation Engineer (ระยอง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 22/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


Test Engineer - วิศวกรทดสอบ (สื่อสารภาษาอังกฤษ)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


หัวหน้าฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส / หัวหน้างาน) - ชลบุรี
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 21/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


วิศวกรจัดซื้อ
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 23,000 ~ 30,000
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


หัวหน้าฝ่ายแผนงาน (สมุทรปราการ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


หัวหน้าแผนกทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


หัวหน้าฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


Manufacturing Engineer Manager (ชลบุรี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 20/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปทุมธานี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 19/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00