หัวหน้าแผนกทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (สมุทรปราการ)

ประเภทธุรกิจ: การผลิตเทคโนโลยีพลังงาน

ไม่ระบุ

- วางแผนจัดการและรายงานกิจกรรมของแผนกทั้งหมด
- ควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมด้านเทคนิคและการทดสอบเพื่อช่วยให้การผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดการรับรองห้องปฏิบัติการทุกวัน

- มีความรู้เกี่ยวกับ ISO / IEC17025
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะทางองค์กรที่ดี
- มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน
- มีทักษะการทดสอบและการจัดการในห้องปฏิบัติการที่ดี
- มีทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษดี
- มีทักษะการถ่ายโอนความรู้และทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เพศ

ชาย

อายุ

30 ~ 45

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

~ 5 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

ล่ามภาษาญี่ปุ่น
บริษัท : Jobsugoi.com

Engineering Design Asst.Manager
บริษัท : Jobsugoi.com

QA Manager
บริษัท : Jobsugoi.com

Sales Coordinator
บริษัท : Jobsugoi.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (อาหารแช่แข็ง)
บริษัท : Jobsugoi.com

HR & Admin Staff
บริษัท : Jobsugoi.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
บริษัท : Jobsugoi.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท : Jobsugoi.com

Sales Representative - เจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่ายขาย
บริษัท : Jobsugoi.com

ล่ามภาษาญี่ปุ่น
บริษัท : Jobsugoi.com

สวัสดิการ

- ประกันภัย
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รถรับส่ง
- โบนัส
- การขึ้นเงินเดือนประจำปี
- การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและประจำปี
- อาหารสองมื้อ (มื้อกลางวันและมื้อทำงานล่วงเวลาหลัง 18.00 น.)
- นมและขนม (สำหรับการทำงานล่วงเวลาจนถึง 23.00 น.)
- เบี้ยเลี้ยงการเดินทางจังหวัด
- เบี้ยขยัน 300>500 บาทต่อเดือน
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- วันหยุดพักร้อน 20 วัน/ปี
- เปิดบัญชีธนาคารฟรี
- ตรวจสุขภาพ
- ชุดพนักงาน 3 ชุด/ปี

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Engineering Design Asst.Manager
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


QA Manager
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


ช่างทาสี
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


Mechanical Engineer
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


Electrical Design Engineer
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


ช่างเชื่อม
บริษัท : DAIFUKU (THAILAND) LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-07-10 00:00:00


โฟร์แมน (แผนกฉีด)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 15,000 ~ 24,500
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-09-18 00:00:00


วิศวกรการผลิต
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 17,500 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-09-18 00:00:00


หัวหน้าแผนกผลิต (ระยอง)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 20,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 01/07/2020

END : 2020-08-26 00:00:00


หัวหน้าส่วนงานชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 35,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 23/06/2020

END : 2020-09-07 00:00:00