This job has expired

HR & Admin Staff

15,500 ~ 16,000 บาท/เดือน

- ดูแลงานฝ่ายบุคคลและธุรการ ประกันสังคม ค่าจ้างด้าน Time Attendance สรรหา ฝึกอบรม สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และภาษี ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 1ก ภ.ง.ด. 91
- นำเสนอกฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในปัจจุบัน
- วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อการปรับปรุง/แก้ไข ให้การทำงานของงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ต่างๆของบริษัท
- ดูแลงานธุรการต่างๆภายในบริษัท
- ดูแลงานด้านการจัดซื้อของทั่วไปภายในบริษัท
- ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ของชาวต่างชาติ (visa & work permit)
- รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้รับทราบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในในระดับดี
- ต้องมีประสบการณ์งานทางด้าน HR อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

***มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี และเชี่ยวชาญ***

เพศ

ชาย

อายุ

25 ~ 35

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

1 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

ลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ค่าล่วงเวลา (OT)
- ข้าวสุก (ฟรี) กับข้าวราคาประหยัด
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- ชุดพนักงาน
- ค่าที่พัก
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- ลาพักร้อน 6 วันขึ้นไป
- ลาแต่งงาน
- ลางานศพ (ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง)
- ลากิจอันจำเป็น 3 วัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ สิ้นปี

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

社長アシスタント (日本人募集 ) **พิจารณาเฉพาะผู้สมัครชาวญี่ปุ่น**
บริษัท : M.C.S Steel Public Company Limited
Image 60,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 18/09/2020

END : 2020-12-07 00:00:00


เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขนส่ง (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N2+)
บริษัท : HONDA MOTORCYCLE LOGISTICS (THAILAND) CO LTD.
Image 30,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 16/09/2020

END : 2020-12-29 00:00:00


Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 13,000 ~ 17,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00


ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Specialist)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


C&B - Employee Relations Specialist
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 55,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


General Manager - Accounting & Finance
บริษัท : HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-02-23 00:00:00