ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

ด่วน! บริษัทศแบงเปิดรับพนักงานหลายตำแหน่งจำนวนมาก โปรดคลิกดูเพิ่มเติมเพื่อเข้าชมรายละเอียดงานที่ท่านสนใจ

ไม่ระบุ

- จัดซื้อจัดจ้างงานรับเหมา งานบริการ และงานโครงการก่อสร้างแบบ Turn-key ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
- จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ
- จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับการขอซื้อ
- ออกข้อกำหนด ประเมินราคา และข้อตกลงในการขาย/การให้บริการ ตลอดจนการเลือกซัพพลายเออร์ / ผู้รับเหมา (Sourcing and Recommendation)
- ประเมินผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้รับจ้าง
- ติดตามสินค้า และการจัดส่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ขอซื้อกำหนด
- ปรับปรุง และดูแลฐานข้อมูลของระบบการสั่งซื้อ รวมถึงข้อมูลรายชื่อผู้จัดจำหน่าย
- บริหารสัญญาจ้างเหมา สัญญารับจ้างช่วงทั้งสินค้า และการบริการ
- จัดทำรายงาน ประเมิน และวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ และประจำเดือน นำเสนอแก่ผู้บริหาร (Reporting)

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี ในการจัดซื้อเครื่องจักร จัดจ้างในธุรกิจก่อสร้างหรือโครงการ EPC
- มีทักษะการจัดหา เช่น การต่อรอง เร่งรัด การจัดการ และบริหารสัมพันธ์กับคู่ค้า
- เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และบริการ ทั้งการสั่งซื้อสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ (Incoterms /International Commercial Terms)
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต เชื่อถือได้ และเป็นธรรม
- มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการคิดเชิงตรรกะ
- สามารถวางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
- สามารถทำงาน และควบคุมผลลัพท์ของงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีความความเป็นผู้นำ มั่นใจในตนเอง มีความละเอียดรอบคอบ และมีปฏิภาณไหวพริบ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 ~

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

8 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

หัวหมาก

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วิศวกรควบคุมต้นทุน
บริษัท : SBANG Sustainable Energies Ltd.

แผนที่

สวัสดิการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในและต่างประเทศ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ค่าโทรศัพท์
- ฝึกอบรมและสัมมนา
- กิจกรรมประจำปี
- ยูนิฟอร์ม
- โครงการซื้อโน๊ตบุ๊ค
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

วิศวกรควบคุมต้นทุน
บริษัท : SBANG Sustainable Energies Ltd.
Image ARL หัวหมาก
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 06/08/2020

END : 2020-08-10 00:00:00


โฟร์แมน (แผนกฉีด)
บริษัท : CHACHOENGSAO (ฉะเชิงเทรา)
Image 15,000 ~ 24,500
Image แก้ไขล่าสุด : 05/08/2020

END : 2020-09-18 00:00:00


Electrical Engineer
บริษัท : CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD
Image BTS ศาลาแดง
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/08/2020

END : 2021-02-02 00:00:00


React.js Developer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/08/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


Solution Architect
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/08/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


IoT Application Engineer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/08/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


หัวหน้าแผนกทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Manager)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


Senior Engineer (Construction)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 30,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


Environmental Engineer
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 03/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00