This job has expired

Environmental Engineer

ไม่ระบุ

・จัดเตรียม ทบทวนและอัพเดทรายงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
・จัดหาปรับปรุงและบำรุงรักษาแผนใบอนุญาตและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
・ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและดำเนินการทางกฎหมาย
・ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในเครืออุตสาหกรรมและโปรแกรม เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
・รับผิดชอบในด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
・รับผิดชอบในการจัดการขยะอุตสาหกรรมและรายงานต่อรัฐบาล
・รับผิดชอบในการจัดการเอกสารข้อมูลพนักงาน รายงานการประชุมและรายงานที่รวบรวม
・ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำ
・ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและเตาเผาขยะ
・ควบคุมการกำจัดของเสียและการกำจัดน้ำตามกฎหมาย
・ให้การตรวจสอบอากาศน้ำและเสียง

・วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
・มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
・สามารถใช้งาน MS Word, MS Excel, อื่น ๆ ได้
・สามารถสื่อสารกับผู้บริหารชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24 ~ 30

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

2 ~ 5 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สวัสดิการ

- ค่าทันตกรรม
- เงินรางวัล
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันสุขภาพ
- โบนัส

กฎข้อบังคับ

- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

วิศกรไฟฟ้า - Electrical Construction Engineer【สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป】
บริษัท : KIKUCHI (THAILAND) CO.,LTD.
Image MRT รัชดาภิเษก
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 25/09/2020

END : 2020-12-18 00:00:00


วิศกรไฟฟ้า - Electrical Construction Engineer【สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป】
บริษัท : KIKUCHI (THAILAND) CO.,LTD.
Image MRT รัชดาภิเษก
Image 25,000 ~ 30,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/09/2020

END : 2020-12-18 00:00:00


Foreman / ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!
บริษัท : ABC Office Interior Co., Ltd.
Image BTS พร้อมพงษ์
Image 15,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/09/2020

END : 2020-12-23 00:00:00


Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ผู้จัดการโรงงาน ประจำที่นวนคร (สินค้าอุปโภค-บริโภค)
บริษัท : Earth (Thailand) Co., Ltd.
Image ~ 100,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-06 00:00:00


Stamping engineer ***ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่***
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Plastic molding engineer ***ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่***
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


CAD Draftsman Technician for M&E
บริษัท : CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD
Image BTS ศาลาแดง
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-02-02 00:00:00


Sales Engineer (พื้นที่รับผิดชอบโซน ชลบุรี-ระยอง)
บริษัท : Prolific Heating International Co., Ltd.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2020-09-30 00:00:00


วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
บริษัท : NISSEN CHEMITEC (THAILAND)LIMITED
Image BTS สุรศักดิ์
Image 18,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-03-26 00:00:00