This job has expired

ผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการการลงทุนและการวิจัย (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)

Japanese famous company at Asoke, Bangkok, your Fund & Investment management skill is needed!

100,000++ บาท/เดือน

รับผิดชอบการจัดการกองทุน
- จัดพอร์ตโฟลิโอ
- จัดการ Investment Universe
- เขียนรายงานกองทุน
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เช่น วิทยากรในงานสัมมนา

รับผิดชอบในการดูแลจัดการแผนกการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
- บริหารงานของแผนกการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
- บริหารจัดการบุคลากรของแผนก

รับผิดชอบในการทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการการลงทุน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า- บุคคลที่มีประสบการณ์การจัดการกองทุนมากกว่า 2 ปีภายใน 5 ปี
หรือ
- มีประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนมากกว่า 2 ปีภายใน 5 ปี
หรือ
- มีประสบการณ์ในฐานะนักวิเคราะห์การลงทุนมากกว่า 2 ปีภายใน 5 ปี- CISA ระดับ 3 หรือ CFA ระดับ 3 และได้รับหรือผ่านหลักสูตร FM โดย AIMC
หรือ
- CISA ระดับ 1 หรือ CFA ระดับ 1 และหนึ่งในประสบการณ์การทำงานข้างต้นและได้รับหรือผ่านหลักสูตร FM โดย AIMC

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

2 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อโศก
สุขุมวิท

ชั้น 32 และ 33 อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ห้อง 3354 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Fund Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.

Fund Administration Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.

HR & GA สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N1-N2
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.

ผู้จัดการการจัดการความเสี่ยงการลงทุน (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.

แผนที่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ลาพักร้อน (อย่างน้อย 6 วันขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ทำงาน)
- ค่าเดินทาง
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท )
※ประกันกลุ่มอยู่ระหว่างการพิจารณา

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Fund Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 16/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


Fund Administration Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 16/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


ผู้จัดการการจัดการความเสี่ยงการลงทุน (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 70,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 02/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


พนักงานบัญชีและการเงิน
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 16,000 ~ 20,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00