This job has expired

SAP PP Functional Consultant

ไม่ระบุ

- อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและสนับสนุน SAP PP
- วิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนและจัดหาโซลูชันระบบที่เหมาะสม ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารตามความต้องการของลูกค้า
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ
- จัดทำข้อกำหนดทางธุรกิจ กระบวนการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า พัฒนา-ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ออกแบบปรับแต่งกำหนดค่าและทดสอบ PP
- ระบุปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหา: ตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ปัญหาซอฟต์แวร์
- จัดการการเปลี่ยนแปลงหรือการขนส่งฉุกเฉินตามความจำเป็นสำหรับปัญหาที่มีลำดับความสำคัญสูง
- ออกแบบฟังก์ชั่นเอกสาร การทดสอบและผลลัพธ์
- ระบุและเสนอกระบวนการทางธุรกิจและ / หรือการปรับปรุงระบบเชิงรุก
- ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานใหม่และโครงการสนับสนุนที่มีอยู่
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานธุรกิจและทีมเทคนิค
- ให้การฝึกอบรมแบบ Ad-hoc และการสนับสนุนผู้ใช้ตามที่ต้องการ

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันกับ support project
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการออกแบบและกำหนดค่าความรู้โมดูล PP การรวมจุดสำคัญระหว่างโมดูล SAP อื่น ๆ
- มีความสามารถในการทำงานได้ในหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
- มีความเข้าใจกระบวนการการทำงานของบริษัทบัญชี
- มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจจากมุมมองของลูกค้า
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

1 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- มีประสบการณ์ MM และ QM
- มีประสบการณ์ในการให้บริการระดับมืออาชีพหรือบริษัทประเภทจัดจำหน่าย

สุรศักดิ์

Thai CC Tower | ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 | ประเทศไทย

แผนที่

สวัสดิการ

- ตามโครงสร้างบริษัท

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

นักวิเคราะห์ระบบ (Java) - ทำงานในกรุงเทพ
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2020-10-29 00:00:00


ERP導入コンサルタント【日本人】Working in Bangkok
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image BTS ช่องนนทรี
Image 100,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2020-10-29 00:00:00


นักวิเคราะห์ระบบ (Java) - ทำงานระยอง ※รับสมัครด่วน※
บริษัท : Thai NS Solutions Co., Ltd.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2020-10-29 00:00:00


Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 45,000
Image แก้ไขล่าสุด : 17/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Server Programmer (PHP, Linux) **ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
บริษัท : Classmethod (Thailand) Inc
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 20,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-07 00:00:00


วิศวกร IT ระบบวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล,จัดทำรายงาน
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


เจ้าหน้าที่ HRA ด้าน HRIS (Experience : Good English & Chinese)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


วิศวกรพลังงาน (EnMS ENGINEER)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ERP Administrator
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 20,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Application Development Programmer *** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00