This job has expired

HR Manager / Asst. Manager

ไม่ระบุ

- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
- ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
- จัดหาและเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรบุคคล
- ดำเนินการและติดตามกิจกรรมด้านสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ใช้กฎและข้อบังคับในการทำงานของบริษัทและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลล่าสุด
- พัฒนาและตรวจสอบงบประมาณในส่วนของทรัพยากรบุคคล
- บังคับใช้และกำกับดูแลการใช้ระบบการสื่อสารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารหรือบริษัท
- จัดทำนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของพนักงาน
- สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความจำเหมาะสม

- เพศชายหรือหญิง, อายุ 40-48 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบริหารธุรกิจ / การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี
- มีระบบความรู้ ISO14001, IATF16949, VDA 6.3
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้
- แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและคิดวิเคราะห์ได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงและมีความรับผิดชอบดี
- มี TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

40 ~ 48

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
Good
Good

นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

แผนที่

สวัสดิการ

- ค่าเช่าบ้าน (ตามตำแหน่ง)
- ค่าตำแหน่ง (ตามตำแหน่ง)
- ค่าอาหาร
- เบิ้ยขยัน
- ค่าอาหารช่วงโอที
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.5%
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- งานเลี้ยงประจำปี
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัส ประจำปี
- รถรับ-ส่ง ฯลฯ
- ค่าน้ำมัน (ตามตำแหน่ง)

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

社長アシスタント (日本人募集 ) **พิจารณาเฉพาะผู้สมัครชาวญี่ปุ่น**
บริษัท : M.C.S Steel Public Company Limited
Image 60,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 18/09/2020

END : 2020-12-07 00:00:00


เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขนส่ง (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N2+)
บริษัท : HONDA MOTORCYCLE LOGISTICS (THAILAND) CO LTD.
Image 30,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 16/09/2020

END : 2020-12-29 00:00:00


Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 13,000 ~ 17,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00


ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Specialist)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


C&B - Employee Relations Specialist
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 30,000 ~ 55,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


General Manager - Accounting & Finance
บริษัท : HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-02-23 00:00:00