Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)

เปิดรับสมัครด่วน!! HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี & จีน)

30,000 ~ 55,000 บาท/เดือน

- สร้างการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของแรงงานสัมพันธ์ตามนโยบายของบริษัท
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและแนวคิดการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างบริษัทสหภาพแรงงานและพนักงาน
- ติดตามการดำเนินงานของโปรแกรมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- จัดการเครือข่ายภายนอกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
- สร้างความพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสหภาพแรงงานและพนักงาน
- ส่งเสริมและเป็นเจ้าของโปรแกรมสวัสดิการด้านการขับขี่เพื่อช่วยเหลือพนักงาน
- ตรวจสอบและการใช้งานโปรแกรมประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ควบคุมค่าใช้จ่ายห้องคลินิกค่ารักษาพยาบาลผลประโยชน์ครอบครัวและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายของบริษัท
- เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน CSR ของ บริษัท
- ติดตามและวัดผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในหมู่พนักงานเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น
- ควบคุมระบบการบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท
- เป็นผู้นำและสนับสนุนเพื่อรักษาความสามารถระดับมืออาชีพของพนักงาน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามและเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

• เพศชายหรือเพศหญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
• 5-10 ปีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย
• มีมนุษย์ความสัมพันธ์ที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ 10 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง