HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาจีนได้)

เปิดรับสมัครด่วน!! HR Insurance & Welfare (มีประสบการณ์ด้านHR สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี & จีน)

30,000 ~ 55,000 บาท/เดือน

- สร้างการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของแรงงานสัมพันธ์ตามนโยบายของบริษัท
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและแนวคิดการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างบริษัทสหภาพแรงงานและพนักงาน
- ติดตามการดำเนินงานของโปรแกรมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- จัดการเครือข่ายภายนอกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
- สร้างความพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสหภาพแรงงานและพนักงาน
- ส่งเสริมและเป็นเจ้าของโปรแกรมสวัสดิการด้านการขับขี่เพื่อช่วยเหลือพนักงาน
- ตรวจสอบและการใช้งานโปรแกรมประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ควบคุมค่าใช้จ่ายห้องคลินิกค่ารักษาพยาบาลผลประโยชน์ครอบครัวและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายของบริษัท
- เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน CSR ของ บริษัท
- ติดตามและวัดผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในหมู่พนักงานเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น
- ควบคุมระบบการบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท
- เป็นผู้นำและสนับสนุนเพื่อรักษาความสามารถระดับมืออาชีพของพนักงาน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามและเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

• เพศชายหรือเพศหญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
• 5-10 ปีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย
• มีมนุษย์ความสัมพันธ์ที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ 10 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

Automation Software Robot Sr. Engineer 
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ERP Administrator
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

วิศวกรพลังงาน (EnMS ENGINEER)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

Internal Audit Officer & SR.(มีประสบการณ์ทำงาน & สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขนส่ง (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N2+)
บริษัท : HONDA MOTORCYCLE LOGISTICS (THAILAND) CO LTD.
Image 30,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 12/10/2020

END : 2020-12-29 00:00:00


HR & GA สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N1-N2
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 35,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 08/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


Sr. HR (ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากร)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


C&B - Employee Relations Specialist
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Specialist)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 18,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


社長アシスタント (日本人募集 ) **พิจารณาเฉพาะผู้สมัครชาวญี่ปุ่น**
บริษัท : M.C.S Steel Public Company Limited
Image 60,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 18/09/2020

END : 2020-12-07 00:00:00


Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 13,000 ~ 17,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00