ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยต่อ (Facultative Reinsurance Manager)

งานสำหรับ ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยต่อ (Facultative Reinsurance Manager)! ร่วมงานกับ บริษัทประกันภัยใกล้ BTS ช่องนนทรี !!!!!!

ไม่ระบุ

• รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นนายหน้า เพื่อจัดสรรความเสี่ยงให้กับผู้ต่อประกันภัยอย่างมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศ
• วิเคราะห์ประวัติของผู้ต่อประกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• พัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ต่อประกันในทุกด้าน เพื่อรักษาคุณภาพการบริการ
• ดำเนินการในนามของผู้ต่อประกัน เพื่อเจรจกับบริษัทประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ดีที่สุดแก่ผู้ต่อประกัน
• ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยให้กับบัญชีต่ออายุรายเดือน
• จัดการการจองพรีเมียมในแต่ละเดือน โดยการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในทีม
• รับผิดชอบบัญชีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 6 เดือนและ / หรือก่อนการต่ออายุกรมธรรม์
• บรรลุบมจ. นวกิจประกันภัย นโยบายทั้งด้านงบประมาณและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

• เพศชายเพศหญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปชอบในสาขาการประกันภัยหรือการบริหารความเสี่ยง
• มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี
• สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
• ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานทั่วไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

ช่องนนทรี

อาคาร สาธรนคร 100/47-55, 90/3-6 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าทันตกรรม
- ค่าแว่นสายตา
- เงินช่วยเหลือต่างๆ (คลอดบุตร/แต่งงาน/งานศพ/งานบวช)
- โบนัส 2 ครั้ง/ปี
- ปรับเงินเดือน
- ชุดยูนิฟอร์ม

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง