Prolific Heating International Co., Ltd.

This job has expired

Sales Engineer (พื้นที่รับผิดชอบโซน จังหวัดอยุธยา)

ด่วน!! รับวิศวกรขาย ทำงานออกต่างจังหวัด รายได้ดี

ไม่ระบุ

- หาฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคที่ดูแลรับผิดชอบ
- ดูแลพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่านการจัดการและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- นำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของคุณภาพ, ราคาและการจัดส่งได้
- เจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขายและการทำสัญญาเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการลูกค้าและผลประโยชน์ของบริษัท
- บริการหลังการขาย ‐ และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคตามที่ลูกค้าต้องการ
- จัดทำรายงานสำหรับสำนักงานใหญ่และเก็บบันทึกรายชื่อลูกค้า
- ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการขายปกติและประสานงานโครงการงานขาย
- นำเสนอและแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างไร

- เพศหญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การขายเชิงเทคนิคหรือการขายภาคสนาม
- มีแรงจูงใจ, ความหลงใหลในเทคโนโลยี
- มีทักษะการสื่อสารและการเขียนที่ดีเยี่ยม
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

เพศ

หญิง

อายุ

25 ~ 35

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

3 ~ ปี

จำนวนที่รับ

2 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- มีทักษะภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น
- มีประสบการณ์ตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขายหรือประสบการณ์การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่

สวัสดิการ

- อาหารกลางวัน
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มสุขภาพ / ประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่าน้ำมัน / ค่าเสื่อมรถ
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าคอมมิชชั่น

กฎข้อบังคับ

เวลาทำงาน:
- ช่วงทดลองงาน: จันทร์-เสาร์
- หลังผ่านทดลองงาน: จันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
- เวลาทำงาน: 8.00 - 17.00 น.

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัท : UNITECH HIGH PRECISION (THAILAND) COMPANY LIMITED
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 02/04/2021

END : 2021-05-31 00:00:00


วิศวกรไฟฟ้า ระดับพนักงานทั่วไป ***รับสมัครด่วน*** (เงินเดือนตามประสบการณ์)
บริษัท : CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 09/03/2021

END : 2022-03-08 00:00:00