นิตยสาร ArayZ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสุดหล่อของ Jobsugoi.com
28/02/2017
นิตยสาร ArayZ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสุดหล่อของ Jobsugoi.com เกี่ยวกับวิธีการหางานในยุคปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด และการสมัครงานที่พัฒนามาในรูปแบบเว็บไซต์
แผนก HR จะมีวิธีการสรรหาบุคลากรคุณภาพมาร่วมงานได้อย่างไร ดร.มาซะโนริ โอซากิ นั้นมีคำตอบ ด้วยประสบการณ์และความรู้ด้าน HR ที่มีมายาวนาน ไม่แปลกใจเลย ที่วันนี้ใครๆก็หางานในเว็บ Jobsugoi.com งานดี งานเด่น สวัสดิการเริ๊ดดดเริ่ด