SAMUTPRAKARN (สมุทรปราการ)

เกี่ยวกับบริษัท

1

ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

SAMUTPRAKARN (สมุทรปราการ)

ธุรกิจอื่นๆ

ไทย


ตำแหน่งงานอื่น

Sales - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (ทำงานที่สมุทรปราการ)
บริษัท : SAMUTPRAKARN (สมุทรปราการ)
Image BTS แพรกษา
Image 25,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/10/2020