บทความ

แก้ไขล่าสุด : 24-06-2020

ผลกระทบ Covid-19 เด็กจบใหม่ 5.2 แสนคนเสี่ยงตกงาน ILO หวั่น Lockdown Generation


จากรายงานสภาพัฒน์ฯ เผยไตรมาสแรกปี 63 มีคนว่างงานเกือบ 4แสนคน และเด็กจบใหม่ที่ 5.2 แสนคนเสี่ยงตกงาน เนื่องจากตลาดแรงงานถดถอยในช่วง Covid-19 โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่เด็กจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และคาดว่าจะมีเด็กจบใหม่กว่า 5.2 แสนสี่ยงคนตกงาน "ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการสร้างงานและจ้างงานที่เพียงพอเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะหางานทำไม่ได้" สภาพัฒน์ฯ ระบุในรายงาน

ในขณะเดียวกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)หวั่นจะเกิด Lockdown Generation กับกลุ่มคนที่มีอายุ 15-24 ปี ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรงงานในอนาคตจะเกิดเป็น Lockdown Generation หรือกลุ่มแรงงานที่จะไม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดอายุการทำงาน เพราะกลุ่มคนอายุ 15-24 ปี คือกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างมากที่สุดในช่วง COVID-19 ซึ่งกลุ่มคนนี้ไม่ควรจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จากเหตุการณ์พิษเศรษฐกิจ ซึ่งผลกระทบที่เกิดกับ Lockdown Generation คือ

1. การถูกเลิกจ้าง

2. การเรียน และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ (การฝึกงาน) หยุดชะงัก และกลายเป็นระบบออนไลน์แทน

3.ความยากในการหางาน และต่อสู้ในตลาดแรงงาน

กล่าวคือ Lockdown Generation อาจจะเกิดขึ้นกับ กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้นี้
สำหรับผู้สมัครงาน            ลงทะเบียน

บทความอื่นสำหรับผู้สมัครงาน    ลงทะเบียน